מארב - אמנות . תרבות . מדיה
אודותינוצרו קשר
שלח
שוטף ומתמלא / אקדמי
הודיה לוביץ - עגלגל, מיצב

הודיה לוביץ - עגלגל, מיצב

--

משבר אמונה

דוד שפרבר 2008-08-21 17:26:16   הקטנת הטקסט בכתבההגדלת הטקסט בכתבה

בדלנות מגזרית או אובדן דרך, אירוניה ותחכום תקשורתי או בורות וחוסר הבנה. מה קורה במגמה לאמנות במכללת אמונה?

בעקבות תערוכת בוגרות מגמת האמנות במכללת 'אמונה', ובתקופת הצגת תערוכת בוגרות מגמת הגרפיקה במוסד, פרסמה הנהלת בית-הספר מודעה בעיתונים 'הארץ' ו'מקור ראשון', ובה נאמר כי המכללה מתנצלת על כך שתצוגת הבוגרות שלה לא עמדו ברף האטרקטיביות המקובל בשאר בתי-הספר לאמנות. המודעה פורסמה כהודעת התנצלות-אירונית, המספרת לציבור כי המוסד מאמין בטוב וביפה, ושבניגוד למקובל בבתי-ספר אחרים, תלמידותיו מסוגלות ליצור אמנות ממקום חיובי. בין השאר נכתב כי: "במקום להראות שבר הראנו שלימות... במקום רוע הצגנו חסד...  במקום שנאה הצגנו אהבה... היינו פשוט יהודים ויהודים פשוטים... מתנצלים, לא עמדנו בציפיות..." 

בבדיקה מתברר שהמודעה נוסחה ללא ידיעתו של ראש המגמה לאמנות בלו-סימיון פיינרו, שפוטר השבוע באופן מפתיע, שבועיים לפני תחילת הסמסטר במכללה (הרחבה בהמשך). פיינרו מספר שביקש מהנהלת המכללה לפרסם את התערוכה בכלי התקשורת ונענה בסירוב, בתואנה שאין לכך תקציב. גם בוגרות המגמה עמן שוחחתי לא ידעו דבר על המודעה. במכתב שנשלח לראש המגמה והופנה כלפי הבוגרות מציינת אחת מתושבות השכונה כי בעקבות המודעה איבדה כל עניין לבקר בתערוכה. לדבריה "מלבד אהבה עצמית יוקדת  וחונקת כל, אין במודעה הזאת דבר מלבד שנאה, הסתגרות, זלזול, התנשאות... ובעקר צרות אופקים מעוררת רחמים".  היא מוסיפה כי "חוסר המודעות שלכן למושגי יסוד של טקסט וסאב-טקסט אכזבה אותי מאוד. יהודים פשוטים אתם בטח לא – מצבכם מסובך מאוד".

ניסיון הנהלת המוסד לבדל ולתייג את המקום מובן כאקט תקשורתי-פרסומי. גם הרצון להכרה, והתובנה כי לתקשורת מקום חשוב בהבניית השיח סביב האמנות אינן מופרכות. אלא ששיח זה אינו חזות הכול,  וראוי שהנהלת המוסד תכוון יותר לתהליכי עומק ארוכי טווח ולא לנראו?ת רגעית ולסנסציה תקשורתית. השימוש שנעשה כאן בהבחנות בינאריות שבין היצירה הדתית ליצירה החילונית, הבחנות שהסאב-טקסט שלהן מבטא תפיסה שרואה את השיח המרכזי  ביצירה הישראלית כשיח  פרובוקטיבי, לא צנוע, העוסק ברוע ומפיץ שנאה, פסול ומעיד על בורות וחוסר הבנה. באופן פרדוקסלי, פרסום הבחנות  אלה מפיץ פירוד ועושה שימוש בטקטיקות  של "הרס", החותר תחת טענתו של כותב המודעה עצמו, הטוען כי " במקום הרס עסקנו בבניין, במקום שנאה הצגנו אהבה".  יתרה מכך, בתערוכת בוגרות המחזור הנוכחי במכללה הוצגו כמה עבודות שאפשר להגדירן כפרובוקציות  מאירות עיניים, ולא היו מביישות גם את הפרובוקטיביים שביוצרי בצלאל.

נוסח המודעה

ראש המכללה עמוס ספראי מציין שהמודעה אכן נוסחה באירוניה, ועל כן ראוי היה שכך בדיוק יתייחסו אליה. לדבריו, אין מקום להעניק למודעה פרסומית פרשנויות מרחיקות לכת. בנוסף הוא מדבר על תסכול מחוסר ההתייחסות של התקשורת למקום ולתוצריו. לדבריו, "בוגרות המגמה לאמנות והמגמה לתקשורת חזותית זכו למבקרים רבים ולשבחים רבים מצוות הבוחנים תוך שימת דגש על המיוחד שביצירתן, אך לא זכו לכיסוי עיתונאי. ההתעלמות המתמשכת של כותבי הביקורות על תערוכות הבוגרות של מכללת אמונה מתמיהה. האם בכדי להגיע לכותבי ביקורות יש צורך לשלוח מונית צמודה ולהבטיח אירוח נאות? האם אין זה מתפקידם של המסקרים להגיע וליידע את קהל שוחרי האמנות על הנעשה במכללת אמונה? היצירה המתפתחת בין כתלי המכללה תימצא את דרכה אל הציבור הרחב בשלב זה בזרם דקיק, אך בעתיד הלא רחוק עוצמתה תלך ותגבר".

טענתו של ספראי הייתה יכולה להיות מוצדקת, אלמלא עמדה בניגוד למגמת ההתבדלות שנוקטת הנהלת המוסד בתקופה האחרונה, ובאה לידי ביטוי בשימוש בסלוגן "אנחנו המקום האמיתי התורני" (שפורסמה בעיתון 'בשבע' בין השאר), כהמשך לסגנון המתנשא (המתקשר לאינטריגות פנים מגזריות), של המודעה הנזכרת. גם מכתב של כמה מתלמידות המגמה לאמנות במוסד, שהופנה ליו"ר המכללה, מאשש את רוח הדברים ומלמד כי המוסד פונה להסתגרות מגזרית. במכתבן של התלמידות נאמר בין השאר כי "ישנה מגמה ברורה של התפתחות האמנות הישראלית ליצירה מיידית ושיטחית". התלמידות קובלות על-כך ש"על מנת לשים עצמנו בזרם האמנותי המגמתי הכללי מקבלים למחלקה מורים חדשים 'אשר לא ידעו את יוסף'... והם מבקשים רק להוציא אותנו מן 'המסגרת' ולחבר אותנו לאמנות המעודכנת שלא בהכרח אותה אנו מחפשות.."

רבקה יפה - מציץ מן החרכים, מגזרת נייר (כל העבודות הוצגו בתערוכת בוגרות המחזור האחרון של המגמה לאמנות במכללת אמונה, שהוצגה במוזיאון אסירי המחתרות בירושלים).

בלו-סימיון פיינרו מספר כי "קיים במכללה פחד מחיפוש ומשינוי, בנוסף לבורות ואי נכונות לקיים דיאלוג עם תהליכי התרבות המתרחשים בארץ ובעולם". עוד אומר פיינרו כי "מרבית המורים הוותיקים במכללת אמונה מאמינים שאמנות עכשווית לא רלבנטית ללימודי האמנות במכללה. לדידם, אמנות צריכה לפתח רק צורות הבעה של ציור קלאסי-אקדמי. אין התייחסות לציור עכשווי, רישום עכשווי נחשב לא רלוונטי ולצורות הבעה חדשות (מיצב, מיצג ווידיאו), אין כל מקום במסגרת הלימודים במכללה. בנוסף לכך, אין אצל מורים אלה כמעט התייחסות לקונספט, קיימת רק טכניקה אקדמית, וגם לימודי תולדות האמנות הם לימודים סלקטיביים שאינם מאפשרים לתלמידות להבין או לחקור את השיח, המדיום ותולדותיו".

בעקבות פגישה עם דר' מיכל גוברין (ראש הלימודים העיוניים במחלקה לתיאטרון במכללת אמונה), פרסם מנחם גרוסמן מאמר בבטאון היישוב 'טלמון',  ובו טען כי הבדלנות המדוברת  היא תופעה חברתית רחבה המתפתחת בציונות-הדתית, וכרוכה במקרים רבים בזלזול באחר ובדה-לגיטימציה שלו. לדבריו, ביסוד תפיסה זו עומדים מאפיינים 'קנאיים', החותרים תחת יסודותיה של החברה ומאיימים לקעקע כל גילוי וביטוי שאינו מתיישר עימם או נכנע להם. דר' גוברין מוסיפה כי "אני חושבת על האחריות הציבורית של נשות אמונה, שקיבלו השנה פרס ישראל, ושואפות לקדמה. האם הן מודעות או נושאות באחריות לעובדה שבמוסד הנושא את שמן מתחוללת העמקה שכזו של בדלנות תרבותית?"
הפרסום האמור מזכיר מכתב שפרסמו התלמידות לפני כשנתיים בעיתון "מקור ראשון", ובו מתחו ביקורת על המוסד והתנהלותו. דומה שפנייתה של הנהלת המכללה בהאשמות כלפי חוץ מבטאת דשדוש וחיפוש דרך, ומטייחת התנהלות בעייתית שמקורה בחוסר נחת ואי תיאום בין זרועותיו השונות של מוסד שמטרותיו אינם מחוורות לו. שלילת ה"אחר" היא טקטיקה ידועה ומוכרת. היא אינה דרך ראויה להציג את ייחודו של ה"אני", ואינה יכולה לחפות על התנהלות פנימית בעייתית. אם הנהלת מכללת אמונה אכן שואפת להפוך את המקום ממרכז להכשרת מורות לאמנות לבית יוצר לאמניות, ראוי שתתייעץ בהחלטותיה גם עם אנשי אמנות המעורים בשדה.

תמר קרונמן - והיא תהילתך, מיצב


פיטורים בהפתעה

בסוף השבוע שעבר קיבל ראש המגמה לאמנות במכללת 'אמונה' בלו-סימיון פיינרו,  מכתב מהנהלת המוסד ובו נכתב כי הוא מוזמן לשיחת הבהרה בה יוסברו לו הסיבות לאי חידוש חוזה העסקתו בשנה הבאה. "בשיחה זו יובהר לך מה טעם היה נראה למכללה שאין לחדש את חוזה העסקתך ותינתן לך אפשרות לנסות ולשכנע את המכללה לבטל את הוראת הפיטורין אשר שוגרה אליך ולחדש את העסקתך בשנת הלימודים הבאה", נכתב.
פיינרו, שהופתע מן המהלך, טוען כי העניין נשמר בסוד והוסתר ממנו ומן היועצת האקדמית של המכללה, דר' חיה פרידברג. בבדיקה מתברר כי בשבועות האחרונים קיימה הנהלת המוסד ראיונות למועמדים חדשים לתפקיד בו מכהן פיינרו ללא ידיעתו, והאמנית אורית אדר-בכר נבחרה להחליפו.
פיינרו קובל על יחס לא מוסרי ועל התנהלות לא חוקית שמתבטאת בהודעת פיטורים שבועיים לפני תחילת הסמסטר, הסותרת הבטחה שניתנה בע"פ להארכת חוזה העסקתו, ומגיעה לאחר שתוכנית הלימודים המלאה לשנה"ל הקרובה כבר הוכנה על ידו. בשולי הדברים מאשים פיינרו את ההנהלה בסדר עדיפויות בעייתי וטוען כי דרישותיו לרכישת ציוד הכרחי כמצלמות ומחשבים נדחו. כמו כן הוא מספר שקיבל מראש המכללה עמוס ספראי הבטחה לפיצויי פיטורין "שמנים" בתנאי שלא יפנה לתקשורת.

פיטוריו של פיינרו נערכים במקביל לפרסום שורת טענות על התנהלות בעייתית לכאורה, המתבטאת באי סדר בתהליכי קבלת החלטות, אי שקיפות בנוגע לחלוקת סמכויות, ומעורבות של אנשי מנהלה בהחלטות הנוגעות לתוכנית הלימודים. 
ראש המכללה עמוס ספראי מסר בתגובה לדברים: "אני מעריך שהדברים עוד ילובנו בעתיד. שוחחתי עם בלו והצעתי לו לסיים את הקשר בינינו בצורה סולידית וראויה, אבל אני רואה שלא לכך הוא מכוון דרכו".

תקציר הדברים יפורסם במוסף "שבת" בעיתון "מקור ראשון".

גרסת הדפסה גרסת הדפסה
תגובות גולשים
הוספת תגובה
1
נעמה שפיגל
אלמוני

ככה לא מתנהגים, בטח שלא במוסד הרואה עצמו כדתי (איך כינו עצמם? התורני האמיתי?) שלא יצאו בהצהרות שווא ושלא יביישו את התורה.

פורסם ב-18:34 ,21/08/2008
2
וואו כל הכבוד
מירי

אכן נראה שפיינרו הלך בדרך ראוייה ולא קיבל תמיכה לכך. כל הכבוד לך דוד על האומץ לחשוף סודות שכאלה מן החדר. בדלנות והתנשאות אכן לא יובילו לגישור בין השונים. מה גם שאמנים חילונים נושאים אף הם באמנותם את הזכרון היהודי הקולקטיבי או לפחות הדתי כפי שאתה מיטיב להוכיח במאמריך.דברים אמיצים וראויים להערכה!

פורסם ב-18:38 ,21/08/2008
3
המיצבים שמופיעים בתמונות חזקים
פוגי

ולא נופלים משום תערוכות בוגרים שאני מכיר. אני קורא בבכתבה טענה כאילו המוסד לא מאפשר לשלב צורות הבעה מודרניות ורואה את ההפך.זה רק אני שלא הבנתי??.

פורסם ב-18:57 ,21/08/2008
4
למס
שיר וולף

היא הנותנת - פיינרו הביא אותם למקום מצויין מבחינה אמנותית וכתשורה על כך הם מפטרים אותו

אי-מייל פורסם ב-19:08 ,21/08/2008
5
מורים אחרים מפוטרים
אבי

הם גם מפטרים שורה ארוכה של מורים בוגרי בצלאל שפיינרו הביא. וזאת שבוע לפני תחילת הלימודים. שערוריה!!!

אי-מייל פורסם ב-20:05 ,21/08/2008
6
סטדנטיות המוסד מאושרות מפיטורי בלו פנירו
סטודנטית המוסד

כותב המאמר פשוט אידיוט לא מבין כלום וניזון מבדיות וסיפורי רכילות ולשון הרע

אי-מייל פורסם ב-20:18 ,21/08/2008
7
גם במוסדות אחרים מפטרים
אהובה

תמהתני על דבריו של מר שפרבר. אם אכן המהלך המתואר מתואר בדיוק טבנאמנות יש כאן יותר מאשר טעם לפגם אך האם טרח מר שפרבר לשמוע גם את הצד השני? האם בבבתי ספר אחרים לאמנות בארץ מתנהל הכל על מי מנוחות? שם לא מפטרים אף פעם כמובן ואם מ]פטרים עושים זאת בנימוס ובדרכי נועם...

פורסם ב-20:18 ,21/08/2008
8
יש !!! בלו הולך הביתה
סטודנטית באמונה

בלו היה פשוט אסון למוסד

אי-מייל פורסם ב-20:21 ,21/08/2008
9
כל הכבוד לעמוס ודרור שפיטרו את בלו (ל"ת
אלמוני

פורסם ב-20:26 ,21/08/2008
10
הנה כל התגובות המושתלות התומכות בעמוס...
בוגרת 2005

חכו לטיעונים הפתלתלים שלו..
אפשא לאהוב את מה שבלו עשה ואפשר לחלוק, אבל אי אפשר לחלוק על חוסר האנושיות של המכללה. אין שם כבוד לא לאמנות ולא לאנשים

פורסם ב-20:31 ,21/08/2008
11
התנהלות מבישה
אושרת

עמוס ספראי היה צריך לקום וללכת כבר מזמן עם עוד כמה קולגות. אם הוא לוקח אחריות על ההתנהלות הנוראית הזאת שיקום ויתפטר מתוך כבוד לעצמו ולמוסד.

פורסם ב-20:34 ,21/08/2008
12
למה ללכת רחוק? הנה כאן
בוגרת כעוסה

ציטוט: "כמו כן הוא מספר שקיבל מראש המכללה עמוס ספראי הבטחה לפיצויי פיטורין "שמנים" בתנאי שלא יפנה לתקשורת". זה כבר אומר הכל. יש לו מה להסתיר

פורסם ב-20:38 ,21/08/2008
13
תגובה ל-7
בעל של בוגרת

יש פיטורים ויש פיטורים. הבעיה שבמכללה זה לא הפיטורים המכוערים הראשונים. זה כבר מקרה שלישי לפחות של פיטורים "מתוחכמים": מקצצים שעות עד כמעט לאפס ואז המרצה מתפטר כי לא שווה לו להישאר. מכל מה ששמעתי יש שם חילול השם גדול. שיעשו חשבון נפש גדול עם עצמם.

פורסם ב-20:42 ,21/08/2008
14
ראש מכללת אמונה צריך ללכת הביתה
יהודי מאמין

עמוס יש לך נכדים לך תגדל אותם מספיק הרסת את המכללה לך לך הביתה ותנוח בכורסה מול הטלויזיה

פורסם ב-20:50 ,21/08/2008
15
תגובה ל-12
מאמינה בה'

"כמו כן הוא מספר שקיבל מראש המכללה עמוס ספראי הבטחה לפיצויי פיטורין "שמנים" בתנאי שלא יפנה לתקשורת". את באמת מאמינה שעמוס ספראי מתעסק בכאלה דברים, כנראה שאת לא בוגרת ובטח לא של מכללת אמונה!!!!

פורסם ב-20:55 ,21/08/2008
16
14 יקר,
בוגרת ישרה

אתה כותב שאתה יהודי מאמין, במי ובמה? אם יש לך מה לומר תאמר, ואל תכניס נכדים לסיפור. מי אתה שתאמר מה עמוס עשה ומה לא? תזדהה!

פורסם ב-20:59 ,21/08/2008
17
יהודים פשוטים אנחנו
עמוס

אני מעונין לתת שיעורים פרטים באיך להפוך ליהודי פשוט תוך 14 יום
השיעורים ינתנו בשעות הערב במכללת אמונה

פורסם ב-21:00 ,21/08/2008
18
תגובה ל16
מומחה למתיוונים

עמוס הוא מעטפת של יהודי עם נפש של יווני

פורסם ב-21:05 ,21/08/2008
19
למאמינה ב-ה', את צריכה הוכחות?
מאמינה ביושר

יש הוכחות כתובות לשקרים שנאמרו במצח נחושה. כן, זה מאכזב מאד, אבל מה שהיה נעשה לא במלוא היושר, בלשון מועטה.

פורסם ב-21:10 ,21/08/2008
20
לצערי זה לא מפתיע
מורה לאמנות

כמי שעוקבת אחרי התנהלות המוסד אני חייבת לציין שזה לא מפתיע. כבר לפני שנתיים בוגרות אמיצות של המכללה הוציאו מכתב כנגד ליקויים במקום, ונראה שלא השתנה מאז יותר מידי. יש ראש מגמה חדש ונעשו דברים יפים ומעניינים, אבל בעניין התדמית והאג'נדה המכללה רק בנסיגה. צר לי שהמכללה לא תופסת את עצמה ומהר. מחר תקום לה מחליפה.

פורסם ב-21:14 ,21/08/2008
21
ל18
יהודי

לא קצת הגזמת? איך יהודי יכול לכתוב ליהודי שהוא מתיוון מה אנחנו גויים?!!!!!! אתה בן אדם חצוף והלוואי שתחזור בתשובה על דבריך וה' יסלח לך. המכללה הזאת היא הטובה ביותר בארץ! אני לא מכיר אותה אישית ( חוץ מזה שביקרתי בה בתערוכת בוגרות האומנות- תערוכה מקסימה ומדהימה) אבל שמעתי עליה רק טובות מבוגרות והבנתי שהמורים וההנהלה( עמוס ודרור) הם אנשים מדהימים. ולמכללה בהצלחה ואל תשימו על הכתבה הזאת

פורסם ב-21:16 ,21/08/2008
22
הורסים את בנות המגזר
בוגרת טריה

הבעיה שהנהלת המכללה מעונינת להשאיר את הבוגרות שלהן קטנות ללא כל רצון לפתח תשתיות וידע. מה שנכתב במאמר הוא סימפטום ורק קצה הקרחון. הם חייבים ללכת הביתה ולפנות את הזירה לכאלה שכן מעונינים לפתח את בנות המגזר

פורסם ב-21:17 ,21/08/2008
23
ל-22, ממי שמעת את זה?? אולי תגלה לי?
מיקי

אני אשמח לדעת מי חושב כמוך או כמו מי שאמר לך כזה דבר. יש שם הרבה בעיות ורק מי שבפנים יודע אותם. אין ספק שהתערוכה היתה יפה, זה עדיין לא מחפה על הבעייתיות של הניהול

פורסם ב-21:18 ,21/08/2008
24
אוי וי
אלמוני

צדיקות מה קרה לכן,אתן עומדות לקבל את אורית אדר בחירה מצוינת ללא בעיות של שקיפות

פורסם ב-21:19 ,21/08/2008
25
אהובה
אחד שיודע

במוסדות אחרים לאמנות (אזור חיפה והצפון)זה יותר גרוע, לאחר שנות הוראה רבות מפטרים בשיחת טלפון... להודיע פנים מול פנים זה קשה מדי!

פורסם ב-21:23 ,21/08/2008
26
ל22
לוחם טהר המידות

אני מוכן להחליף את עמוס ודרור בתמורה לגלעד שליט.
שינהלו מכללה של חמאס בעזה.יש יהודים טובים שהם מאמינים אמיתיים שצריכים לנהל את המכללה

פורסם ב-21:24 ,21/08/2008
27
לכל אלה שרוצים לייון אותנו -
אלמוני

לא תצליחו לייון אותנו. אנחנו דתיות שלא רוצות אומנות טמאה!!!!!

פורסם ב-21:25 ,21/08/2008
28
ל"לוחם טהר המידות"...
המומה

איזה כינוי אירוני, אכן "טהור מידות"- יהודי שמציע הצעה נפלאה של החלפת שני יהודים בגלעד שליט (ולא משנה אם זה רק בשביל ה"בידור" שבענין), איזו תבונה, איזה טוהר,איזה מידות....

פורסם ב-21:30 ,21/08/2008
29
לסטודנטית המוסד
נביא

את מדברת בשפה מכוערת וה' יעניש אותך

פורסם ב-21:34 ,21/08/2008
30
איך אתה ישן עיתונאי קטן..אחרי שפיכת הדם?
אלמוני

פורסם ב-21:38 ,21/08/2008
31
תגובה להמומה
אוהב הבורא

היהודים האלה מושחטים
כדאי להפטר מהם במהרה לפני שיחללו את כולנו

פורסם ב-21:39 ,21/08/2008
32
תגובה ל32 -אולי תלמד עברית???? (ל"ת)
אלמוני

פורסם ב-21:41 ,21/08/2008
33
לעמוס ודרור
בת של אחת הבוגרות

עמוס ודרור אתם בטח אנשים לא טובים ודוד טוב מאוד

פורסם ב-21:47 ,21/08/2008
34
אחד שזוכר
אלמוני

החלק המענין בכתבה הוא הבדלנות המגזרית לה צריך היה לייחד מאמר ,את עניני בלו צריך לבטל מפאת חוסר ענין לצבור זה פשוט חוזר על עצמו.סטודנט מויצו צרפתי

פורסם ב-21:49 ,21/08/2008
35
תגובה 38 קיראו ותבינו את רמת המאמר (ל"ת
אלמוני

פורסם ב-21:51 ,21/08/2008
36
אמונה לאן?
מודאגת

מתי תהיה רוח יהודית במכללת אמונה?

פורסם ב-21:52 ,21/08/2008
37
תגובה ל41
בוגרת משנת2006

זו בדיוק הסיבה שבלו הוחלף באורית בכר .המכללה רוצה להכניס קדושה וזה כואב לכל אלה שמנסים להיות נחמדים כלפי החילוניים.המכללה מייצרת טוהר ,קדושה ואמונה בעזרת אומנות .אני מקווה שלא יצליחו לשבור אותם

פורסם ב-21:59 ,21/08/2008
38
מה כולם נרדמו ??? למה הפסקתם לשפוך דם???
אלמוני

פורסם ב-22:07 ,21/08/2008
39
העיקר שבלו לא במכללה זה מה שחשוב (ל"ת)
סטודנטית שנה ג

פורסם ב-22:10 ,21/08/2008
40
תגובה ל44
אבי

את מגדירה את עצמך דתית???

פורסם ב-22:11 ,21/08/2008
41
ל45.- אין לך מושג כמה הוא הזיק לי אישית
סטודנטית שנה ג

לא הכול אפשר לכתוב ולפרסם בעיתון .אני מצדיעה להנהלת המכללה על שהוציאו את בלו

פורסם ב-22:14 ,21/08/2008
42
צהוב
אלמוני

ממתי חוקר אמנות אוכל ומאכיל מן הצהוב הצהוב הזה

פורסם ב-23:13 ,21/08/2008
43
להחליף את ההנהלה במכללת אמונה
איש מעשי

אנשי אמנות צריכים לנהל את המכללה ולא אנשים שהם מינוים פוליטים של אנשי מפלגה

פורסם ב-23:27 ,21/08/2008
44
אין קדושה במכללת אמונה
סטודנטית לאמנות

חבל לי מאוד שהצביעות שוללת במסגרת הלימודים שלי באמנות.השכינה פסחה מזמן על המכללה הזאת.אין דין ואין דיין.הכל צביעות וחוסר יושרה

פורסם ב-23:49 ,21/08/2008
45
תגובה למס
מורה במכללת אמונה

בוגרת יקרה, למדת במכללה במשך 4 שנים, ועדיין אינך מסוגלת להבחין בין אמנות לאומנות? האין הדבר מעיד על (חוסר) הבנתך במהותה של אמנות? על רוחב/צרות אופקייך התרבותיים? אוי לנו אם טוהר, קדושה ואמונה יכולים לעבור רק דרך אומנות. ולמה ההתבדלות הקנאית שלך? האם חילוני אינו יהודי? אינו יודע קדושה מהי, ואמונה, וטוהר? בושי לך!

פורסם ב-00:44 ,22/08/2008
46
תגובה ל 40 (תיקון כותרת 48)
מורה במכללה

בוגרת יקרה, למדת במכללה במשך 4 שנים, ועדיין אינך מסוגלת להבחין בין אמנות לאומנות? האין הדבר מעיד על (חוסר) הבנתך במהותה של אמנות? על רוחב/צרות אופקייך התרבותיים? אוי לנו אם טוהר, קדושה ואמונה יכולים לעבור רק דרך אומנות. ולמה ההתבדלות הקנאית שלך? האם חילוני אינו יהודי? אינו יודע קדושה מהי, ואמונה, וטוהר? בושי לך!

פורסם ב-00:47 ,22/08/2008
47
על ה-וו
אלמוני

להעיף את המורה מהמכללה העומד על קוצו של וו

פורסם ב-00:56 ,22/08/2008
48
למורה המכללה
/

קדושה אמונה וטהרה הם הגירסא דינקותא של החילונים לא היה לנו ספק המורה

פורסם ב-01:02 ,22/08/2008
49
איש אקדמיה מבריק
איש אקדמיה

שפרבר הוא צעיר אקדמי מבריק שהניח בעצמו את התשתית דיספלינה חדשה דהינו חקר האמנות היהודית העכשווית. בנוסף טוב שאנשי אקדמיה כמוהו לא נשארים במגדל השן אלא מתיחסים לעכשווי והקונקרטי ובמיוחד כשמדובר בנושאים חברתיים ומוסריים עבודתו כדייל רק מוסיפה להילה סביבו

אי-מייל פורסם ב-01:03 ,22/08/2008
50
מה היא אמנות יהודית?
אמנית יהודייה

אולי הגיע הזמן לדיון רציני בשאלה האם אנו מבינים מה היא אמנות יהודית? האם כל אחד שמכניס אתיות עבריות/סמלים יהודיים/דפי טקסטים יהודיים וכדו לעבודתו עושה אמנות יהודית? אולי נחוץ לנו ערכים של תרבות יהודית?שפה שתוכל לחבר בין יהודים ממגזרים שונים? אולי מעט צניעות מהקולגות שלי האמנים העכשוויים שלא יכפו הר כגיגית על בנות שאולי יש צורך לפתח יחד איתן שפה חדשה שתהה לא פחות מעניינת וטובה ועכשווית אבל בעלת זהות ייחודית? יש עוד שאלות רבות בנוא אבל עצוב שכל אחד מהצדדים מסתגר ב-ד' אמותיו מה דעתכם לבדוק את בית הכנסת בדורה אירופוס מאמצע המאה השלישית? הידעתם שכל קירותיו היו מכוסים בציורים המתייחסים לסצנות מהמדרש והתלמוד ומציגים דמויות אדם בגודל מלא? הידעתם שבית כנסת זה שוחזר בשלמותו והא יושב במוזיאון בדמשק?אחד משכיות החמדה ועדות חשובה ביותר לתרבות היהודית החזותית של אבותינו האם משהוא מהקולגות שלי אנשי האמנות העכשווית חשב אולי לבדוק משהוא בעניין? אין לדעתי אפשרות להורות את האמנות העכשווית במוסד דתי מבלי להבין את השפה שלהתרבות היהודית שנאלצה לישרוד תרבויות רבות במשך יותר מאלפיים שנה. כאן לא מדובר על לימודי תולדות.כאן מדובר על קריאת השפה החזותית העתיקה כטקסט וההבנה שחז"ל המצאו מערכות חשיבה קונספטואליות הרבה לפני פוקו לקאן ודרידה.
הלוואי שהיינו יכולים לשאול את דעתו של הריב"ז בנושא. לדעתי הוא היה מחפש לומר "כבר תקענו" והמבין יבין ומי שלא ילך וילמד.

אי-מייל פורסם ב-04:20 ,22/08/2008
51
כל הכבוד, דוד
אביגיל

הכתבה חשובה ומבריקה,
ומעוררת שאלות ודיון חשובכל הכבוד שעוררת את הדיון החשוב הזה
וכל הכבוד על עבודתך באופן כללי.

פורסם ב-09:06 ,22/08/2008
52
דוד חוקר מבריק ומבטיח
יעל

כל הכבוד שפתחת את הנושא לדיון

פורסם ב-09:08 ,22/08/2008
53
יורדו לאלתר תגובות פוגעניות בדוד
ידידה

אין זה מקומם, בבמה מכובדת זו. המאמר הזה ראוי לשיח רציני ולא לעיסוק בחייו האישיים של שפרבר. בושו לכם על שבכך אתם מכלים זמנכם. כל הכבוד לדוד על האומץ, היושרה, הכנות והצניעות שלו.

פורסם ב-09:21 ,22/08/2008
54
אין במודעה אירוניה. יש רק התנשאות נטו
סטודנטית שנה ד'

מר ספראי הנכבד, שתקנו עד כה על כך שהיית מנהל מוסד אקדמי למרות שאתה מעולם לא עסקת באמנות. אם היית מנהל טוב, אז ניחא. אבל לבוא ולקלקל את שמן של הסטודנטיות בפירסום מודעה יהירה כזו באה ללמד לא על תיחכום אלא על בורות מוחלטת של באמנות. הסאב טקסט שלך אומר "כל מה שסביבי באמנות הישראלית ג'יפה, ורק אני מייצר אמנות טובה ונקיה". לך הבית עמוס. לא ראוי שתמשיך לנהל.

פורסם ב-09:24 ,22/08/2008
55
מצטערת
סטודנטית המוסד

אני מצטערת על מה שאמרתי לדוד שפרבר

פורסם ב-09:58 ,22/08/2008
56
כתבה חיובית במקור ראשון
איש

מוזר- במקור ראשון של שבת זאת יש כתבה ארוכה ומהללת את המוסד של אותו כותב!!!

אי-מייל פורסם ב-11:28 ,22/08/2008
57
תודה למקטרגי--תשובה ל 50 51
מורה במכללה

תודה על שאתם ממשיכים ומוכיחים את אמיתות דברי: 50--קוצו של וו מצטרף לקוצו של יוד ולשאר הקוצים. וקוצים משמידים בסופו של דבר את היער.במיוחד אם הם גוזלים מהעצים את מרחב מחייתם ובסופו של דבר מעוררים דליקות שמשמידות את היער. או את הפרדס. ובאשר ל-51: תודה על שהוכחת את טיעוני. התבדלות, קנאות, צרות עין, ובסופו של דבר--שינאת אחים. וזכור מה הוביל כבר בעבר לחורבננו.

פורסם ב-11:36 ,22/08/2008
58
להגני ומפתיע ממש יצירת אומנות
בוגרת מאושרת

קריאת הכתבה יוצרת אצלי גיכוח עמוק וכל כך לא מפתיע מבחינתי לאן התדרדרו הענינים
אני ברחתי מהמכללה כל עוד רוחי בי
והאמת שכבר לא ממש מענין אותי מה קורה בין כותליה
זה נכון שגם מוסדות אחרים לאומנות אינם מושלמים. אך רמת הגיכוח שהמכללה מצליחה להגיע אליה היא מפתיעה ברמות מדהימות.
פיטורי טובי המורים במכללה הפך לעניין של מסורת.
זה אחד מבחירי הדגלים שהמכללה נושאת...
על שנאת חינם חרב הבית- תחי האהבה
גרוטסקי

פורסם ב-12:28 ,22/08/2008
59
ל-61, תקרא עד הסוף
קוראת

המאמר סוקר תערוכות וזאת מטרתו. הוא לא יכול באותו מאמר לדחוס הכל, מה גם ומדובר על מוסף תרבות ואמנות. סביר מאד שלא נתנו לזה מקום שם מחוסר מקום וכו'. אבל בסוף המאמר מופיע עניין הפירסום של עמוס, פלוס תגובה חלולה שלו. זה רק קצה הקרחון של מה שעוד הולך להתגלגל. אני אשמח שזה יכה הדים עד שעמוס ספראי ודרור שאולוף יקומו ויתפטרו.

פורסם ב-12:56 ,22/08/2008
60
עמוס פוחד
מכירה את עמוס

עמוס פוחד מדרור מנהל הכספים, שהוא הפך להיות המנהל של המנהל. אין לו אומץ לעשות שום דבר בעל ערך מצד עצמו, ודרור מנהל את המכללה. בושה.

פורסם ב-13:00 ,22/08/2008
61
ל61
אמיר

מה הקשר בין הדברים? הכתבה במקור ראשון מדברת על התערוכה שהיא טובה כי בלו כוון אותם לדרך ראויה והכתבה כאן מדברת על התנהלות לא טובה

אי-מייל פורסם ב-13:08 ,22/08/2008
62
הייתי בתערוכה במוזיאון אסירי המחתרות
צילה אשרי

ונהניתי לראות תוצרים יפים ומושקעים. לטעמי התערוכה היתה מוצלחת יותר מאשר בבצלאל.
חבל מאד שיש כאלו בעיות בהנהלה, זה פוגע בתלמידות ולא מגיע להן.

פורסם ב-13:21 ,22/08/2008
63
תשובה למס 3
בוגרת המכללה

זה בדיוק העניין שעליו מבכים במכללת אמונה מתרחשת יצירה אמנותית שלא נופלת ברמתה משאר המוסדות הגבוהים לאמנות בארץ אלא שיצירה זו לא זוכה לחשיפה ולהתייחסות הראויה בשל ההתנהלות הלקויה של הנהלת המוסד שנובעת מהשקפת עולם מיושנת ומטומטמת שאין לה דבר וחצי דבר עם הלך הרוח המתחדש של הצעירים בני המגזר הדתי לאומי!

פורסם ב-13:25 ,22/08/2008
64
תשובה למס 3 -תיקון טעות.
בוגרת המכללה

זה בדיוק העניין שעליו מבכים! במכללת אמונה מתרחשת יצירה אמנותית שלא נופלת באיכותה מהיצירה שנעשית במוסדות הגבוהים לאמנות בארץ אך היא לא זוכה לחשיפה וליחס הראוי בשל ההתנהלות הלקויה של הנהלת המוסד הנובעת מתפיסת עולם מיושנת ומטומטמת שאין לה דבר וחצי דבר עם הלך הרוח המתחדש של צעירי [וחלק ממבוגרי] המגזר הדתי לאומי.

פורסם ב-13:32 ,22/08/2008
65
ימותו הקנאים, ל-33
אקסית

"אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו"...
מאחלת הצלחה רבה ביציאתך מהארון!

אי-מייל פורסם ב-13:35 ,22/08/2008
66
תלמידה של אורית
אלמוני

אורית אדר מורה מבריקה, בעללת יכולות הוראה והכוננה המתאימים למכללת אמונה.

פורסם ב-17:16 ,22/08/2008
67
תגובה לאמן הירושלמי
אמנית ירושלמית

כנראה אתה אמן מתוסכל שהכשרון שלך הוא בשימושו של לשון הרע.
אתה מתפאר עם אוצרים כגון דפנה נאור ורותי צדקא אוצרות מליגה וו שאף אחד לא שמע עליהם .אתה מוכשר בהכפשות, הרס ושנאה שגורמים לך לאבד את האמונה בצלם האנוש.

פורסם ב-17:47 ,22/08/2008
68
שנאה לשם שנאה
אמנות לשם אמנות

כל כך הרבה שנאה קיימת במכללה כפי שבא לידי ביטוי בדברי האמן הירושלמי שכנראה גם הוא מורה במכללה.
למה כל כך הרבה השמצות?
למה אתה שונא כל כך?
איפה האהבה, אהבת האדם, אהבת הארץ ואהבת הבורא?

פורסם ב-18:22 ,22/08/2008
69
לאמן ירושלמי
דוד שפרבר

אכן, לכל סיכסוך יש שני צדדים. כוונתי היתה לתת קול ונראות, ולכוון לעבר שקיפות. ביקשתי, כמעט התחננתי מהמוסד לתגובה. לצערי הם בחרו לא לעשות זאת.

אי-מייל פורסם ב-18:28 ,22/08/2008
70
אמנות מושגית?
אלמוני

האם המודעה בעיתון אינה אמנות מושגית?
מעשה אמנות מתוחכם לא?

פורסם ב-21:15 ,22/08/2008
71
בולשביזם?
הצופה

האם לפינרו וחבריו יש קושאן
על האמנות? בכל בי"ס לאמנות יש קליקה שמכתיבה מי ילמד מה וכמה.
אמנים אמיתיים לא צריכים להתפלש בביצות הללו.אם משהו אמן טוב או גרוע אינו הופך אותו למורה טוב, מה לעשות שלאמנים בארץ יש בעיות פרנסה, לכן חלקם הופכים ל"מלמדים" ללא תעודת הוראה או הכשרה כלשהי! האם הייתם נותנים לילדכם ללמוד בבי"ס כזה?. באמנות פרופסור (ראש חוג)יכול להיות אחד שלא סיים י"ב כיתות, מה ההבדל בין היכולת לעשות כתמי צבע וקווים לקריאה בקפה או בקלפים? מרפא אינו צריך תעודות רופא כן...

פורסם ב-21:41 ,22/08/2008
72
חוקרים וכותבים
חילונית יהודית

חוקרים וכותבים כמו דוד שפרבר הם אולי התקווה היחידה לגישור בין השונים בעם היהודי
היזהרו לכם בכבודו . שלא תצא אש מהאטד

פורסם ב-13:27 ,23/08/2008
73
שפרבר מדהים!!!
יורי

מי יתן ירבו חוקרים צעירים כמהו... אמיץ, חד, ישר ורב תחומי
כל הכבוד

פורסם ב-14:11 ,23/08/2008
74
אמן עם אומץ
אלמוני

פיינרו לא מפחד להגיד מהוא חושב
העולם הדתי לא מסוגל להתמודד עם פתיחות
ועם האמנות העכשווית.אולי פיינרו יוכל לגשר בין החילוניים לדתיים?

פורסם ב-20:20 ,23/08/2008
75
דת ופוליטיקה
אלמוני

פיינרו הוא אמן מעניין.עדיף שיעסוק באמנות
כי העולם הדתי עדיין לא מוכן להתמודד עם
יוצרים כמוהו.הדתיים עוסקים בפוליטיקה של הסתגרות בתוך עצמם ועדיין לא פתוחים לדיאלוג
אמיתי עם העולם החיצון

פורסם ב-20:27 ,23/08/2008
76
ומה קורה בחוג לתיאטרון???
אלמוני

שפרבר גילה אחריות חברתית וחינוכית כאשר חשף אי סדרים, ניהול לא תקין ויחסים עכורים בחוג לאמנות. הוא לא נגע לצערי במה שקורה בחוג לתיאטרון שגם הוא הולך ונהרס בידי אנשים שאינם קשורים לעולם התיאטרון וחלקם מתיימרים להיות אנשים עם חזון חינוכי....במקום זה הפך החוג למקום שמונהגלת על ידי מתבדלים ומתבדלות. לא רואים תיאטרון - לא עושים תיאטרון - לא קוראים מחזאות רצינית - ולא מתנהגים ביושר ומטפחים את מה שהיה קיים בעבר : התלהבות וחזון. אכן העומדים בראש הפירמידה לא רק הקרובים אלא הרחוקים מעדיפים להעלים עין ובוחרים בדרך הלקה של התחרדות, וכוחניות. זהו הפסד עבור הציבור הדתי לאומי כולו. ההבטחה המבוססת על נסיון העבר שהעריצים יורדו ממרום מושבם (ראו צאוצסקו שליט רומניה להשעבר) עדיין לא התממשו . יתכןושפרבר עשה שרות בכך שהחל במהלך חשוב שישפיע על ציבור רחב (לא רק 'דוסים').

פורסם ב-21:16 ,23/08/2008
77
תגובה ל82 הגיע הזמן לנקות את כל הקוצים
אלמוני

זה הזמן לנקות את כל הקוצים ולהגדיל את ערך היהדות והיוצרים הדתיים.האם בחוג בבתי ספר למשחק יש מורים דתיים???? הגיע הזמן שמיכל גם תלך הביתה!!!

פורסם ב-21:50 ,23/08/2008
78
פניירו לא עבד יותר משנתיים רצ וף
אלמוני

מר פניירו בשום מקום יותר משנתיים רצופות.כדאי לכותב המאמר לבדוק את הרקע והאמינות של אדם שמדבר איתו..

פורסם ב-21:54 ,23/08/2008
79
נא לא לשכוח שהסטודנטיות מאושרות (ל"ת)
אלמוני

פורסם ב-21:57 ,23/08/2008
80
ל27
איש

אתה פשוט אידיוט! כך מדבר יהודי? כדאי שתעשה כפרה

פורסם ב-22:18 ,23/08/2008
81
גם המכללה וגם בלו פוגעים בסטודנטיות
סטודנטית שנה ג

1. זו כבר פעם שלישית שהמכללה מפרסמת פרסומות מטופשות שפוגעות בבנות!!!
2. אין במכללה מישהו שידע לכוון את רוח המגמה לאמנות. בלו אמור היה להיות האיש הזה אך אכזב ופגע: הוא אולי מוצלח כאמן אבל לא כמורה לאמנות; זלזול בתלמידות, פגיעה בלימודי האמנות הבסיסיים, התנהגות לא אתית בנוגע למינויים לתפקידי מורים.
3. המאמר מפספס בכך שמתמקד במאבקים ולא בטובת התלמידות.
בהצלחה לאורית אדר-בכר בתפקידה החדש והלא פשוט בכלל.

פורסם ב-22:37 ,23/08/2008
82
פניה של התהילה
סטודנטית שנה ד

בלו והמכללה ראויים היו האחד את השני אלמלא כן לא היו נפגשים ולכותב המאמר זו כנראה תהילתו כנראה תהילתו

פורסם ב-23:35 ,23/08/2008
83
פיינרו כל הכבוד
אורח

אני עוקב אחרי בנות אמונה מזה כמה שנים. ראיתי את התערוכה במוזיאון המחתרות. נפלא כל הכבוד על התעוזה וההצלחה. ישר כוח

פורסם ב-01:56 ,24/08/2008
84
שנה א
סטודנטית שנה א

אני סיימתי ברוך ה' שנה א' במכללה (תקשורת חזותית).

ועמוס ספראי כתב את ה'התנצלות' בציניות. זו דעתי לפחות.. אפשר לשאול אותו...

אני חושבת שהרמה במכללה שלנו גבוהה מאוד!

אני יודעת כי דיברתי עם אנשים, ומישהיא שמסיימת עכשיו שנתיים של גרפיקה במקום אחר לא מגיעה לקצת ממה שלמדתי רק השנה.


פוגי צודק! (שם של מגיב)

אי-מייל פורסם ב-02:19 ,24/08/2008
85
כל הספור הזה הזוי מה ניתן ללמוד מזה? (ל"
אלמוני

פורסם ב-10:42 ,24/08/2008
86
לא כל מה שכתוב בעיתון-הוא אמת
אמן וצייר

כדאי מאוד להיזהר במילים-שהרי החיים והמוות ביד הלשון. ולא כל מילה כתובה-היא אמת.הצורה הערמומית והארסית בה נכתב המאמר חוץ מהביקורת האמנותית, מראה הן על הכותב והן על מי שעשוי להרוויח מזה.......

פורסם ב-10:54 ,24/08/2008
87
חבל שזה לא היה בזמנינו
בוגרת המכללה

במשך זמן לימודי במכללה נוכחתי בבעיות רבות עד כדי חילול השם. עקבתי מקרוב אחרי השינויים במחלקה בשנה האחרונה. וראיתי כי טוב. היתה קפיצה גדולה ברצינות ובמעשים. מה חבל שזה לא היה בזמנינו.

פורסם ב-17:43 ,24/08/2008
88
לאמן ציר ואלמוני
אלמוני

אז מה אתם אומרים כל הסאגה הזו היא כמאמר השיר שני רומנים יצאו לדרך אחד קבל מכה בברך בים בם בום לא בדיוק אבל בערך......

פורסם ב-18:11 ,24/08/2008
89
כל הכבוד לשפרבר
בת חן

לו היו עוד חוקרים וכותבים חרוצים, יסודיים וצנועים כמוהו, הרבה דברים היו נראים טוב יותר. הסגנון הבהיר שלו הופך חומרים קשים לנגישים עבור כל אחד, פשוט כיף לקרוא.

פורסם ב-00:04 ,27/08/2008
90
עצוב מאוד
סטודנטית שנה ב

בתור מישהי שלמדה עם שורה של אנשים מדהימים ואמנים גדולים, הייתה לי זכות ללמוד עם המורים שבלו הביא. נכון, הוא לא טלית שכולה תכלת, אבל במקום לבוא בביקורת בונה על מנת שכולם יגיעו לעמק השווה (יש בקרב בנות המכללה דעות רבות ומגוונות) החליטו על מהלך חד צדדי. זה אולי הדבר הכי כואב במכללה, חוסר השיתוף של תלמידות במהלכים כל כך משמעותיים. אני קוראת לעמוס ספראי, שברגעים אלו ממש יושב בבית המשפט בירושלים ומנסה להסביר לשופט את המעשים המביישים שלו, לעשות חשבון נפש.

פורסם ב-10:41 ,31/08/2008
91
תלמידות בקשו שילך
אלמוני

ל-91 לידיעתך האמן הדגול ניהל את עניינו בטלפון באמצע השיעורים,קבע פגישות בשיעורים והתלמידות הגישו מחאה. אז זה אומר שלא שיתפו אותן? להיפך ההתמרמרות באה מלמטה .וטוב שכך.

פורסם ב-10:47 ,31/08/2008
92
לך הביתה עמוס
נ

עמוס מעשך הם הבל וראוי שתלך הביתה

פורסם ב-17:24 ,11/09/2008
93
בוגרת שנה ד' -
יפעת רוט

חברה אתם נסחפים!!
עמוס הוא ראש המכללה בה התחנכו לפחות 4 שנים... כן יכולה להיות לנו ביקורת על דברים מסויימים אבל יש כאן אמירות מרחיקות לכת. מי שהיה צריך לעוף מהמכללה זה בלו. וברוך ה' שהשכילו בהנהלה לעשות זאת..
כל אחד ימצא את מקומו... די להשמצות האלמוניות האלו. מי שקשה לו להיזדהות ולעמוד מאחורי הדברים שלו. שלא יגיב.
יפעת.

אי-מייל פורסם ב-10:58 ,16/11/2008
מתוך שוטף ומתמלא
--
בזהירות ובאירוניה: עיון...
בזהירות ובאירוניה: עיון... שוטף ומתמלא
--
אם רובוטים יכלו לצייר... שוטף ומתמלא
ללמוד ציור מפורמייקה, או: בשבח... שוטף ומתמלא
עולם של קומבינציות שוטף ומתמלא
על דוד שפרבר

חוקר אמנות יהודית ואוצר הגלריה לאמנות במרכז ליבר שבאוניברסיטת בר-אילן.

עוד מ דוד שפרבר
מוסף | שוטף ומתמלא | טורים | מדריך | קהילה